top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

rondleiding met gids

RONDLEIDING MET GIDS ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Geldig: Deze algemene voorwaarden gelden voor alle rondleidingen met gids geboekt bij 't Grom, tenzij anders schriftelijk overeengekomen in de bevestiging.

 2. Aantal deelnemers: Voor groepsbezoeken geldt geen minimum aantal personen, wel een maximum van 25 personen per gids. Het minimum is evenwel het tarief voor groepsbezoeken met 8 personen.

 3. Bindende overeenkomst: De reservering is definitief 5 dagen na ontvangst van de bevestiging groepsbezoek. Een ondertekening van dat document is niet nodig.

 4. 't Grom maakt voor elke activiteit de nodige reserveringen, wijzigingen en annuleringen bij de gidsen. De klant betaalt steeds aan 't Grom en neemt geen rechtstreeks contact op met de gidsen.

 5. Beschikbaarheid: Elke aanvraag wordt door 't Grom getoetst aan de beschikbaarheid bij de gidsen.

 6. Afspraak:De prestatie van de gids begint op het uur van de afspraak. De gids wacht maximum 30 minuten op de groep.

 7. Tarieven: De tarieven vermeld op de bevestiging groepsbezoek zijn geldig. Ze gelden voor een ononderbroken rondleiding van 1,5 uur. Kortere rondleidingen kunnen geboekt worden aan hetzelfde tarief.

 8. Administratiekost: Per reservering wordt geen administratiekost aangerekend.

 9. Reserveringen: 't Grom moet de aanvraag ten laatste 14 dagen vóór de dag van het bezoek ontvangen. De reservering is pas definitief 5 dagen na aflevering van de bevestiging groepsbezoek. Bij aanvragen vanaf 13 tot en met 7 dagen voor het bezoek, kan 't Grom een reservering weigeren, afhankelijk van de beschikbaarheid van de gidsen.

 10. Wijzigingen: Wijzigingen in het programma of het aantal deelnemers kunnen enkel schriftelijk doorgegeven worden aan 't Grom via e-mail tot 7 dagen voor het bezoek. Als door wijziging de prijs of het programma verandert, sturen we een nieuwe bevestiging groepsbezoek. Om onnodige administratie te vermijden, moet het definitieve aantal deelnemers, de dag vóór de betaling van het totaalbedrag, doorgegeven worden.

 11. Betalingen: Het totaalbedrag wordt na het bezoek per bank overgemaakt worden via de gegevens op factuur die 't Grom bezorgt.

 12. Annuleringen: Alle annuleringen van het volledige dossier dienen schriftelijk aan 't Grom gemeld te worden. Als schriftelijk worden e-mail en brief aanvaard. Annuleren kan kosteloos tot en met 7 dagen vóór het bezoek. Vanaf 6 tot en met 3 dagen vóór het bezoek wordt 10% van het volledige bedrag in rekening gebracht. Vanaf 2 dagen vóór het bezoek tot op de dag van bezoek of bij verzaken zonder verwittiging, wordt het totaalbedrag aangerekend. Voor gedeeltelijke annuleringen (= wijziging) zie punt 10.

 13. Onkostennota’s: De klant vermeldt bij de aanvraag of hij een onkostennota wenst en geeft de correcte gegevens door.

 14. Aansprakelijkheid: 't Grom kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen vanwege de partner of voor gebeurlijke ongevallen.

 15. Privacy: 't Grom respecteert de persoonlijke levenssfeer. Daarom worden de gegevens alleen opgeslagen bij 't Grom. Daar kunnen ze worden ingezien, gewijzigd of geschrapt. Het gsm-nummer en de naam van de contactpersoon worden doorgegeven aan onze gidsen. Zo kunnen zij snel contact opnemen indien zich een probleem zou voordoen. De reservering impliceert de kennisname en de aanvaarding van de algemene voorwaarden. Indien de klant niet wenst dat de naam van de contactpersoon en/of het gsm-nummer worden doorgegeven aan onze gidsen, moet hij dit uitdrukkelijk vermelden.

 16. Klachten en geschillen: Eventuele klachten moeten schriftelijk worden overgemaakt aan 't Grom, Midzelen 25a, 2860 Sint-Katelijne-Waver, binnen de 14 dagen na het bezoek. Bij eventuele gerechtelijke geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Mechelen bevoegd.

bottom of page