top of page

't Grom erkend als bovenlokaal museum

Eind september ontving 't Grom het nieuws dat zijn erkenningsaanvraag voor bovenlokaal museum goedgekeurd was. De Vlaamse regering gelooft sterk in de vruchtbare grond van het museum en geeft met de bovenlokale erkenning de nodige financiële middelen aan 't Grom om de komende 5 jaar uitvoerig te zaaien, planten en oogsten. 

De Vlaamse Regering voorziet 51,5 miljoen per jaar aan financiële steun om de professionele cultureel-erfgoedsectoren komende 5 jaar structureel te versterken. Ook ’t Grom, ontvangt als nieuwkomer binnen de categorie bovenlokale musea de broodnodige werkingsmiddelen om zich verder te professionaliseren.

‘t Grom goot zijn vooropgestelde ambities begin 2023 in een dossier voor een erkenning als bovenlokaal museum. Daarbij hoorde een aanvraag voor verhoogde werkingssubsidies om deze verwachtingen waar te maken. Eind september kwam het goede nieuws dat zowel de erkenning als de subsidieaanvraag werden goedgekeurd. Met €243.000 jaarlijkse subsidie geeft Vlaanderen een duidelijk signaal over de erfgoedwaarde en het belang van de tuinbouwregio. “De erkenning is een enorme motivator voor ‘t Grom om zich de komende vijf jaar verder te ontplooien tot hét Museum van de Groentestreek” zegt Maarten Jacobs, conservator. “Het markeert hiermee een nieuw hoofdstuk in de missie van het museum.”

De werkingssubsidies zullen o.a. worden gebruikt om meer in te zetten op duurzaamheid, maatschappelijke en culturele diversiteit en digitalisering. Rond dit laatste werden reeds eerste stappen gezet via samenwerkingen met o.a. Meemoo en de Regionale Beeldbank. Zo werd recent een eerste deel van de beeldcollectie van Achiel Goossens gedigitaliseerd en openbaar gemaakt op de Regionale Beeldbank. Het gaat om dia’s van de Internationale Tuindagen tussen 1973-1987. Dit soort initiatieven zullen in de toekomst worden uitgebreid en geïmplementeerd in een interactieve  publiekswerking.

De museumcollectie van ’t Grom is uniek in Vlaanderen en het beleid dat het museum voert kreeg goede punten van de beoordelingscommissie. De verschillende deelcollecties haken in elkaar als een ecosysteem, wat in de beoordeling aangestipt werd als een troef. “’t Grom neemt de laatste jaren een trekkersrol op rond de collectie historische teeltvariëteiten en de expertise van het museum kan op belangstelling rekenen van bovenlokale en landelijke erfgoedspelers” verduidelijkt Maarten Jacobs. “In de volgende beleidsperiode zullen de netwerken binnen landbouw, toerisme en wetenschap nog verder worden versterkt.”

’t Grom scoort sterk met zijn participatieve werking, zoals samenwerking met lokale woonzorgcentra en revalidatiecentra. Als open huis wil het museum een voedingsbodem zijn voor co-creatie met o.a. een samentuin en speciale ambachtendagen. Ook de educatieve werking gericht op scholen werd door de commissie hoog gewaardeerd. De aansluiting bij Museumpas midden september 2023 was een eerste concrete stap om meer individuele bezoekers te bereiken. Op korte termijn zal ’t Grom ook het aanbod voor groepsbezoeken, verenigingen en bedrijven verder uitbreiden. 

Om dit alles te realiseren zal ’t Grom op korte termijn zijn personeelsbestand vergroten.  Een nieuwe medewerker communicatie en marketing zal zich kunnen toeleggen op het waarmaken van het groeipotentieel van het publieksbereik en het aantrekken van nieuwe partners. Een wetenschappelijk medewerker zal zich o.a. focussen op onderzoek naar de verschillende clustergebieden binnen de ruime regio van de traditionele groentestreek met als doel de connectie te maken tussen ’t Grom en de rijke lokale geschiedenis van deze gebieden. En tenslotte wordt de zoektocht geopend naar een nieuwe collega educatie en een nieuwe collega onthaal en administratie. Een nieuw hoofdstuk voor 't Grom met nieuwe gezichten en nieuwe inzichten. 

bottom of page