top of page

REGLEMENT

camperplaats

1 De camperplaatsen
1.1. Deze zijn gelegen op het derde laatste deel van de parking van ‘t Grom, eigendom van vzw Midzeelhoeve.
1.2. Dit deel is exclusief voorbehouden aan campers. Andere voertuigen is het niet toegestaan op het terrein te parkeren of te overnachten. Auto's parkeren op de voorste twee delen van de parking.
1.3. Er zijn 4 standplaatsen voorzien, elks 9m lang op 4m breed.

1.4 Er dient geparkeerd te worden op de plaatsnummer die men reserveerde via https://www.tgrom.be/happycamper en die overeenstemt met de nummers op onderstaand plan.

 2 De gebruikers
2.1. De gebruikers van de camperplaatsen zijn rechtmatige eigenaar of huurder van hun camper.
2.2. Het aantal bewoners van de camper mag niet meer zijn dan het aantal slaapplaatsen voorzien in het voertuig.
2.3. Bezoek is toegestaan op verantwoordelijkheid van de gebruiker. De bezoekers mogen geen voertuigen parkeren op de camperplaatsen, wel op de aanpalende autoparking.
2.4. Dieren
De honden en andere dieren moeten met alle gepaste middelen vastgehouden worden op iedere plaats van de openbare ruimte en met korte lijn in galerijen en passages op voor het publiek toegankelijk privégebied, met uitzondering van politie- en hulpverleningshonden. Het dragen van een muilkorf is verplicht voor agressieve, kwaadaardige of gevaarlijke dieren. De bewaking dient zodanig te zijn dat de begeleider de hond op elk ogenblik kan beletten om personen of dieren te intimideren of lastig te vallen, voertuigen te bespringen of private eigendommen te betreden. Dit houdt ook een verbod in om de honden op te hitsen of niet terug te houden wanneer deze de voorbijgangers aanvallen of bedreigen. De eigenaars of begeleiders van dieren zijn ertoe gehouden alle maatregelen te treffen om te voorkomen dat dieren ontsnappen. (Artikel 7.2.2. politiereglement Sint-Katelijne-Waver)
De verantwoordelijken of begeleiders van honden moeten ervoor zorgen dat er geen uitwerpselen van dit dier achterblijven in de openbare ruimte en de private eigendommen van derden. Het urineren van honden tegen gevels is tevens verboden. De verantwoordelijken of begeleiders van honden moeten steeds in het bezit zijn van een recipiënt voor het verwijderen van de uitwerpselen van hun dier. De verantwoordelijken of begeleiders van honden zijn verplicht de uitwerpselen van hun hond(en) onmiddellijk te verwijderen met het daartoe bestemde recipiënt. De uitwerpselen van de hond(en) moeten in het degelijk afgesloten recipiënt gedeponeerd worden in de gemeentelijke vuilnisbakjes of daartoe voorziene hondenpoepbakjes of –palen langs de openbare weg of meegegeven worden met de ophaalronde van het restafval in het daartoe aangewezen recipiënt. (Artikel 7.2.5. politiereglement Sint-Katelijne-Waver)

3 Het gebruik
3.1. De camperplaatsen zijn het volledige jaar door 24/24 uur exclusief toegankelijk voor betalende museumbezoekers, behoudens in geval van overmacht of tijdens grote evenementen op het terrein.

3.2. Het is verplicht om vooraf een camperplaats te reserveren via het online boekingsformulier van 't Grom. Zie https://www.tgrom.be/happycamper.
3.3. De gebruiker verbindt zich ertoe correct op de aangegeven camperplaats te parkeren.
3.4. De maximale gebruiksduur bedraagt 72 opeenvolgende uren. Tussen ieder gebruik met dezelfde camper dient minstens vier dagen te liggen.
3.5. Nachtrust
Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het strafwetboek (art 561/1) of met een administratieve geldboete van maximum 350 euro zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord. (Artikel 9.1.7. politiereglement Sint-Katelijne-Waver)
Tussen 22u en 7u dient de gebruiker de nachtrust te respecteren.

3.6 Gratis wifi, water en toiletten zijn beschikbaar aan het onthaal en tijdens de kantooruren van 't Grom (ma tot vrij - 9u tot 17u) en op zondagen (13u tot 17u).

3.7 Het chemisch toilet kan geledigd worden in het herentoilet van 't Grom tijdens de openingsuren.

3.8 Een PIDPA-drinkwaterfontein is periodiek beschikbaar bij het binnenrijden van de erfgoedsite Midzeelhoeves.

4 Orde en netheid
4.1. De gebruiker maakt van de aanwezige faciliteiten gebruik volgens het principe van een goede huisvader.
4.2. De gebruikte camperplaats dient steeds proper en vrij van afval achtergelaten te worden. Afval dient gedeponeerd te worden in de voorziene vuilnisbakken.
Onverminderd de toepassing van andere bepalingen is het verboden afvalstoffen en andere stoffen te sluikstorten of achter te laten. (Artikel 5.2.2. politiereglement Sint-Katelijne-Waver)
4.3. Het wassen van een camper is verboden op de camperplaatsen. Het reinigen van de voorruit en zijruiten van de bestuurderscabine is wel toegelaten.

5 Tarieven
5.1. Het gebruik van de camperplaats is NIET kosteloos. De standplaatsen zijn voorbehouden aan betalende museumbezoekers. Zie https://www.tgrom.be/happycamper.
5.2 De museumtuinen en -schuren zijn enkel toegankelijk op vertoning van dit geldig reservatiebewijs op naam.

6 Veiligheid
6.1. Er mogen geen extra constructies (tenten, zeilen, antennes,…) opgesteld worden behalve deze behorend tot de uitrusting van de camper zelf. (Artikel 3.5.1.1.1. politiereglement Sint-Katelijne-Waver)
6.2. Aan de installaties, bomen of struiken op het terrein mogen geen waslijnen of touwen opgehangen worden.
6.3. Het is ten allen tijde verboden open vuur te maken of vuurwerk af te steken.

7 Noodnummers

  • Hulpdiensten (ziekenwagen / brandweer) : 112

  • Politie : 101

  • Antigifcentrum : +32 (0)70 245 245

  • Wachtdienst geneesheer : +32 (0)70 25 40 40

  • Wachtdienst apotheker : +32 (0)903 99 00

  • Vzw Midzeelhoeve – ‘t Grom : +32 (0)15 331 50 55


8 Slotbepalingen
8.1. Het is verboden om op de camperplaatsen handel te drijven en publiciteit te voeren.
8.2. vzw Midzeelhoeve kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, vandalisme of schade die zich zou voordoen aan de camper of ander materiaal van de gebruiker.

Camperplaatsen indeling.png
bottom of page