re-org & waarderingstraject 

Sinds 1 januari 2017 heeft ’t Grom de 300-jaar-oude Midzeelhoeve 2 in eigen beheer. De laatste bewoner verliet in december 2016 de hoeve. Midzeelhoeve 2 wordt omgetoverd tot een museumdepot met fotohoek en ontvangstruimte. 2018 werd daarnaast een nog mooier jaar voor ’t Grom want op een kleine 200m van de kantoren stelde de gemeente Sint-Katelijne-Waver een gloednieuw magazijn ter beschikking van 100m². Dit zijn twee gouden kansen voor ons museum om na 10 jaar de volgende stappen te zetten naar de verdere professionalisering van het museum.

 

De verschillende ruimtes van Midzeelhoeve 2 zullen elk een rol vervullen in deze vernieuwde depotwerking. De stallen met schelft worden depot; de leefkamer wordt een onthaalruimte met Bokrijk-allures; de voorste kamer wordt een foto- en registratieruimte; de opkamers worden opslag voor niet-collectiestukken; de kelders worden een drankenstock; de zolder wordt depot voor kleinere collectiestukken;  en het karrenkot tenslotte wordt een toonruimte voor de antieke Mechelse groentewagens. Tijdens Open Monumentendag van 2018 toonden we de nieuwe inrichting van Midzeelhoeve voor het eerst aan het grote publiek.

De ingebruikname van Midzeelhoeve 2 is een essentieel onderdeel van de Re-Org van onze depot en collectie. Re-Org beoogt een optimale benutting van depotruimtes door museumprofessionals een stapsgewijze en praktische leidraad aan te bieden. De uiteindelijke 3 doelen zijn dat:

  • ieder object geregistreerd is,

  • ieder object is opgeslagen in aangepast meubilair,

  • ieder object kan binnen de drie minuten worden teruggevonden.

  

Gelijklopend aan en aanvullend op dit Re-Org-traject werkt ’t Grom aan een waarderingsrapport op van haar collectie op basis van het verfijnde collectiebeleidsplan. De bedoeling hiervan is om een houvast te hebben waarmee de collectie uitgezuiverd kan worden van een historisch gegroeide maar niet relevante aanwassen. Zo optimaliseren we tegelijkertijd de depotruimtes en onze deelcollecties wat nog meer garanties oplevert om  bovenstaande 3 doelen te halen.

Dit Re-Org en waarderingstraject komt tot stand met steun van de gemeente Sint-Katelijne-Waver en de dienst erfgoed van de Provincie Antwerpen.

© 2015 vzw Midzeelhoeve, 't Grom

Midzelen 25a, 2860 Sint-Katelijne-Waver                  Ondernemingsnummer: 0478.043.417