re-org & waarderingstraject 

Sinds 1 januari 2017 heeft ’t Grom de 300-jaar-oude Midzeelhoeve 2 in eigen beheer. De laatste bewoner verliet in december 2016 de hoeve. Midzeelhoeve 2 werd omgetoverd tot een tijdelijk museumdepot met fotohoek en ontvangstruimte. 2018 werd daarnaast een nog mooier jaar voor ’t Grom want op een kleine 200m van de kantoren stelde de gemeente Sint-Katelijne-Waver een gloednieuw magazijn ter beschikking van 100m² aan de vlakbij gelegen Fortsesteenweg. Dit zijn twee gouden kansen voor ons museum om na 13 jaar de volgende stappen te zetten naar de verdere professionalisering van het museum.

 

Midzeelhoeve 2 werd een tijdelijk transitdepot, hier gebeurt de overslag van collectiestukken die ofwel bewaard zullen blijven ofwel afgestoten. 't Grom werkt namelijk aan een collectie rond tuinbouw en groenten die uniek is in Vlaanderen. Daarbij gaan we streng selecteren op alles wat ons in de toekomst nog aangeboden wordt, maar ook wat we zelf in het verleden opnamen in onze collectie. Eerlijk is eerlijk, sommige stukken passen ondertussen niet meer in het collectiebeleidsplan. We gaan ze dus opnieuw naar waarde schatten.

De verschillende ruimtes van Midzeelhoeve 2 vervullen elk een rol in deze tijdelijke depotwerking. De voorste kamer wordt een foto- en registratieruimte waar alles nog 's minutieus wordt nagemeten en beschreven. In de leefkamer worden de stukken behandeld tegen schade of gerestaureerd. De stallen met schelft zijn het eigenlijke transitdepot. Aan de ene kant verzamelen we hier stukken die naar het gloednieuwe depot gaan aan de Fortsesteenweg, terwijl aan de andere kant alles komt te staan wat niet meer in de visie van het museum past.

Heel wat collectiestukken bewaart het museum momenteel nog op de zolder van Midzeelhoeve 1 en in een loods in de Muilshoek. Ze liggen daar niet in de beste omstandigheden en zijn moeilijk te onderhouden. Daar wil 't Grom iets aan doen, samen met haar vrijwilligers.

Een voor een gaan de stukken langs hetzelfde traject, van hun huidige bewaarplaats naar Midzeelhoeve 2 voor registratie, restauratie en herwaardering, om finaal in het moderne depot aan de Fortsesteenweg een definitieve locatie toegewezen te krijgen. Of in het andere geval, om uit de collectie te verdwijnen, waarbij we de stukken eerst aanbieden aan andere musea of andere erfgoedinstellingen zodat ze niet verloren gaan.

 

Het waarderingstraject gaat dus hand in hand met een re-organisatie van de depotinfrastructuur, oftewel een Re-Org. Re-Org beoogt een optimale benutting van depotruimtes door museumprofessionals een stapsgewijze en praktische leidraad aan te bieden. De uiteindelijke 3 doelen zijn dat:

  • ieder object geregistreerd is,

  • ieder object is opgeslagen in aangepast meubilair,

  • ieder object kan binnen de drie minuten worden teruggevonden.

 

Zo optimaliseren we tegelijkertijd de depotruimtes en onze deelcollecties wat nog meer garanties oplevert om  bovenstaande 3 doelen te halen.

© 2015 vzw Midzeelhoeve, 't Grom

Midzelen 25a, 2860 Sint-Katelijne-Waver                  Ondernemingsnummer: 0478.043.417